BillBox – Digital faktura- och dokument hantering

BillBox - Digital faktura- och dokumenthantering

BillBox

BillBox®™

BillBox®™ är ett molnbaserat attestsystem för digital hantering av leverantörsfakturor.
I den ingår funktioner för tolkning och verifiering (Verify®™), automatisk bokföring och attestflöden. Vår lösning är helt nyckelfärdig och du är snabbt igång.

indata

Indata

Du kan köpa tolkning och verifiering separat via vår egen plattform.

Din egen portal

Vi omvandlar dina lokalt installerade program till webben.

RPA

RPA

Vi automatiserar dina tråkiga arbetsuppgifter med hjälp av våra robotar.