Om oss

Om oss

Affärsidé

ScanDoc skall erbjuda produkter och tjänster som bidrar till tids- och kostnadsbesparande hantering av verifikat och leverantörsfakturor företrädesvis via internet.

Vår filosofi

Vår målsättning är att våra kunder skall vara nöjda. Detta innebär att vi ser till att driftsätta våra tjänster snabbt och enkelt genom att:

 • Utbilda och följa kunden från start
 • Ha en snabb och personlig support
 • Ha en helt transparant och rättvis prissättning som kan följas och kontrolleras av våra kunder
 • Kontinuerligt utveckla våra programvaror och tjänster enligt våra kunders önskemål
 • Verka för en bättre miljö avseende produkt, arbetssätt, energi och persontransporter

Företagsbeskrivning

ScanDoc är ett Göteborgsbaserat innovativt företag som skapat en internetbaserad tjänst för hantering av leverantörsfakturor– BillBox. ScanDoc är verksamt sedan 1998 och har en gedigen erfarenhet inom området.

Miljöansvar

Vi har som målsättning att ta ett aktivt miljöansvar genom att vi har skapat begreppet Gröna Fakturor®™. Med gröna fakturor menar vi fakturor in och ut som aldrig har presenterats på papper. Miljövinsterna är uppenbara. Genom gröna fakturor sparas papper, transporter och energi. Vi samverkar därför med företag som stödjer konceptet gröna fakturor. Ett exempel är projektet e- samverkan där ScanDoc har en aktiv roll.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är enkel och innebär att vi:

 • Sparar på energi där vi kan
 • Använder produkter som är energisnåla
 • Använder miljövänliga produkter vid produktion och rengöring
 • Prioriterar miljövanliga transportmedel

Lediga tjänster

Administratör (deltid) (Läs mer)
Säljare (heltid)


Vid intresse kontakta martin@scandoc.se eller nils-olof@scandoc.se

Information angående GDPR

Vi registrerar följande uppgifter som omfattas av GDPR
 • Namn
 • Epost
 • Telefonnummer
Var personuppgifterna behandlas

Personuppgifterna behandlas inom EU. För närvarande behandlar Personuppgiftsbiträdet eller dess underleverantörer uppgifterna i Sverige.

Dina uppgifter används
 • För att attestfunktionerna i BillBox skall fylla sin funktion.
 • För att vi skall kunna ge dig god support.
 • För att kunna se historik vilka fakturor som är registrerade, attesterade och kommenterade av dig.
 • Hos Personuppgiftsbiträde för retur av felaktiga dokument.
Hur vi behandlar personuppgifter
 • Personuppgifter samlas in och registreras av administratören till av ScanDoc tillhandahållen tjänst.
 • Personuppgifterna är skyddade av krypterade lösenord.
 • Personuppgifter lagras på säker plats hos operatör inom Sverige.
 • Den registrerade har rätt att skriftligt göra en begäran om borttagning av de uppgifter som registrerats.
 • Personuppgifter som förekommer i leverantörsfakturor med tillhörande dokument som behandlas i BillBox ansvarar kunden för.
 • Personuppgifter utöver ovan nämnda som läggs till av kunden så som exempelvis kontaktperson hos leverantör ansvarar kunden för.
Personuppgiftsbiträden

Beroende på vilken tjänst du har valt hos oss ber vi dig kontakta oss skriftligt för vilka Personuppgiftsbiträden som omfattas av tjänsten.

Vill du bli glömd

Be din BillBox-administratör att skriftligen kontakta vår support om du vill att vi tar bort dig från våra register.

Vill du ha information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig kontakta oss skriftligen via vår support.