Indata

Indata

Scandoc har utvecklat en plattform (Verify®™) för tolkning och verifiering av data. Vår plattform skiljer sig från andra genom hög precision och snabba leveranser. Tjänsten, som är molnbaserad, vänder sig till företag som är i behov av korrekt indata till sitt affärssystem eller försystem.

Verify®™ är enkel att integrera och anpassa efter ditt företags behov.