RPA

RPA

Robotic Process Automation(RPA)

Med Robotic Process Automation (RPA) kan vi på Scandoc hjälpa din organisation att spara tid, minska kostnader och frigöra resurser till viktigare arbetsuppgifter genom att robotisera och automatisera tidskrävande och/eller monotona arbetsuppgifter.

Vad är RPA?

Robotic Process Automation(RPA) även kallad Digital medarbetare, handlar om att automatisera (robotisera) vissa arbetsflöden, typiskt sådant som är repetitivt. Detta görs möjligt genom att konfigurera en mjukvara för att utföra regelstyrda och upprepande arbetsuppgifter som vi människor gör i digitala system. Roboten interagerar med användargränssnittet för att utföra uppgifter. 

Varför RPA?

En robot kan utföra de allra flesta interaktioner som en människa normalt kan göra i ett digitalt system. Det exempelvis handla om att logga in i applikationer, hämta information från ett system och lagra det i ett annat system, fylla i formulär samt digitalt tolka och läsa ut information från fakturor till ekonomisystemet. RPA använder sig av existerande gränssnitt, infrastruktur och system. Det betyder att man endast behöver göra minimala anpassningar för att automatisera en tidigare manuell process.

Detta bidrar RPA med

  • Medarbetarna slipper monotona och tidskrävande arbetsuppgifter och får därför mer tid över till viktiga arbetsuppgifter.
  • Avlastar medarbetarna vid hög arbetsbelastning.
  • RPA är helt oberoende av underliggande system, till skillnad från andra typer av automation.
  • Minimerar risken för fel vid manuellt och rutinmässigt arbete.
  • Arbetskapacitet – Kan arbeta när som helst, alla dagar om året.