BillBox

Enkelt, effektivt och professionellt

BillBox®™ – Digital fakturahantering som en molntjänst

I vår tjänst för digital hantering av leverantörsfakturor ingår automatiska funktioner för tolkning, verifiering, bokföring och attestflöden. Vår lösning är helt nyckelfärdig och du är snabbt igång. Resultatet är ett praktiskt sätt att lösa tidsödande rutinbetonat arbete på ekonomiavdelningen och ute i organisationen.

BillBox ger dig

 • ett snabbt och robust system i molnet.
 • möjlighet att använda det affärssystem som passar dig.
 • möjlighet att undvika inlåsningseffekter vid byte av affärssystem.
 • fritt antal användare.
 • personlig fri support och fria uppdateringar.
 • en rättvis och tydlig prismodell.
 • automatiskt tolkade och verifierade fakturor (se BillBox Digital).

  BillBox innehåller bland annat

  • Helt automatisk tolkning och verifiering.
  • Möjlighet att spara och klassificera alla typer av dokument och filer (t.ex. kontrakt och avtal) kopplat till faktura.
  • Bokföring i dimensionerna konto, resultatenhet, projekt och ansvarsområde.
  • Automatiska flöden för attest, periodisering och momshantering.
  • Låt dina leverantörer mejla in sina fakturor.
  • Överskådlig administration med smarta funktioner.
  • Möjligheter för projekthantering och kontering ute i organisationen.
  • Snabb och enkel åtkomst (sökbart) till kommentarer och handläggningshistorik.
  • Möjlighet att ta emot alla fakturaformat i samma flöde.
  • Attest på mobila enheter.
  • Snabb åtkomst till dina fakturor vid sökningar.
  • Fritextsökning av fakturainformation.
  • Åtkomst till fakturabild och kontering även i affärssystemet.
  • Valutastöd.
  • Egna sökbara fält.
  • Påminnelse funktion för vidarefakturering.

  Vi stödjer marknadens ledande affärsystem. Se fullständig lista här.

  Vilken lösning i BillBox®™ passar ditt företag bäst?

  Det finns två huvudlösningar till BillBox. Oavsett lösning du väljer krävs det inte inte någon tidsödande ”On-line” produkt för att själv göra verifieringsjobbet;

  • BillBox®™ Digital – vår mest populära lösning

  Med BillBox Digital tar du emot dina leverantörsfakturor via e-post. Fakturorna är tolkade och verifierade helt automatiskt och presenteras i BillBox inkorg.  Har du fortfarande ett fåtal pappersfakturor, kan du skanna in dessa på din kopiator.

  • BillBox®™ Scanning Solution – om vi sköter skanningen

  Vi tar hand om hela ditt leverantörsfakturaflöde inklusive skanning av dina pappersfakturor.

  Fakturorna prepareras, skannas, tolkas och verifieras av oss. Dina fakturor arkiveras på en säker plats och enligt gällande lagstiftning. 

  BillBox tar emot alla fakturaformat

  Oavsett vilken lösning du väljer kan du ta emot e-faktura, PDF eller pappersfaktura.

  Tillval 

  • All inclusive – Vi sköter all hantering av dina leverantörsfakturor så du kan ägna dig åt dina affärer.